EEN LEVENDIGE PLEK

VEEL EXTRA GROEN

Tot op vandaag is de klinieksite een onbekend terrein voor vele buurtbewoners. Ondanks de groene voortuin oogt de site achter de slagboom grijs en gedomineerd door auto’s.

Door de bestaande parking ondergronds te verplaatsen, de gebouwen in het binnengebied te slopen en de nieuwe bebouwing te beperken, komt plots een enorme open ruimte vrij: een open en groen binnengebied.

INTERESSE?

Aan de ingang van de HealthTech-hub komt er ook ruimte vrij om een horecazaak op te starten. Daarvoor zijn we momenteel nog op zoek naar een uitbater.
Meer info volgt!


    Uw gegevens worden verwerkt volgens ons privacybeleid